Skip to main content

Talare: Susanne Kjällander

Susanne är grundskollärare, men arbetar nu som forskare och är föreståndare för förskollärarutbildningen på Stockholms Universitet. Hennes doktorsavhandling handlade om SO grundskolan i digitala gränssnitt och hon har nu forskat om digitala verktyg i förskola och skola i drygt 15 år. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten för förskola och skola samt skrivit många artiklar och böcker om digitalisering på vetenskaplig grund.