Skip to main content

Talare: Peter Fredriksson & Anna Österlund

Peter är Generaldirektör sedan 2017 för Skolverket och har en gedigen erfarenhet inom skolvärlden.

Från sin start som ämneslärare i svenska och historia har Peter gått vidare till rektorspositioner och slutligen till Generaldirektör för Skolverket. Han har varit en drivande kraft bakom förändringar och reformer inom det svenska utbildningssystemet.

Anna arbetar som enhetschef och delprojektledare på Skolverket. Hon har ingått i den projektgrupp som genomfört Skolverkets uppdrag ”Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet” och i det uppdraget haft särskilt ansvar för framtagandet av ett nationellt kvalitetssystem för skolväsendet. Tidigare har hon arbetat som lärare, skolledare och inom lärarutbildningen.