Skip to main content

Talare: Maj-Lis Lindholm

Maj-Lis är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap och svenska som andraspråk, har magister i litteraturvetenskap och en lång erfarenhet som lärare och samordnare. Hon har drivit flera projekt i intensivsvenska, men numera har hon bland annat kompetensutvecklande kurser för lärare. Fokus för hennes intresse är ämnesdidaktik och litteracitetsutveckling.