Skip to main content

Talare: Johan Falk

Johan leder den grupp på Skolverket som arbetar med data och AI inom undervisning och utbildning. Han är sedan tidigare matematiklärare, vetenskapsjournalist och webbutvecklare och har ett brinnande intresse för både skolfrågor och AI-utvecklingen.