Skip to main content

Talare: Helén Ängmo

Helen är Generaldirektör för Skolinspektionen sedan 2016 och har tidigare innehaft positioner som överdirektör på Skolverket samt departementsråd i Regeringskansliet. Med flera betydelsefulla utredningar, inklusive Gymnasieutredningen, har hon nu en roll som utredare inom Socialdepartementets område. Helen har också suttit i styrelserna för både Uppsala universitet och Universitets- och högskolerådet.