Skip to main content

Talare: Gunilla Fällman & Isabell Olsson

Gunilla är rådgivare och sakkunnig inom tillgänglighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  Hon har lång erfarenhet av att stödja kvalitetsutveckling med tillgänglighetsfokus för kommuner och skolhuvudmän. Isabel är rådgivare och sakkunnig inom AKK på SPSM. Hon har erfarenhet av utvecklingsprojekt med tillgänglighetsfokus hos kommuner och skolhuvudmän.