Skip to main content

Talare: Elisabet Mellroth & Jesper Boeson

Elisabet är lektor och lärare i gymnasiet i Karlstads kommun och afficierad forskare vid Karlstads universitet där hon bland annat leder fortbildning kring särskild begåvning. Jesper är docent i matematik med inriktning didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation. För närvarande arbetar han som Samverkansansvarig vid HLK samt som forskningsmiljöledare för Praktiknära utbildningsforskning, PUF, Jönköping University.