Skip to main content

Talare: Catarina Player-Koro

Catarinas forskning handlar om skolans digitalisering och har haft både undervisningens innehåll och frågan om digitalisering från ett mer politiskt perspektiv i fokus. På senare år har hon studerat konsekvenser av IT-industrins ökade inflytande på digitaliseringsfrågan men också hur digitala plattformar påverkar undervisning, lärare och skolors arbete och utbildningssystem.