Skip to main content

Talare: Camilla Holmberg

Camilla arbetar som undervisningsråd på Skolverket med fokus på utbildning för nyanlända elever samt styrning av gymnasieskolans introduktionsprogram. Camilla har många års erfarenhet som lärare  och på kommunal förvaltning där hon bland annat har stöttat skolor kring mottagande och utbildning för nyanlända elever.