Skip to main content

Här presenteras årets moderatorer och talare

Flera spännande namn har tackat ja till att tala under konferensen vilket vi är mycket glada för! 

#antonskalyckas

Moderatorer

Under två dagar kommer Kicki, Freddy och Katarina att leda oss genom programmet. 

Kicki Benerdal

Kicki Benerdal

Verksamhetsutvecklare, Utbildningsförvaltningen Jönköpings kommun

Kicki Benerdal arbetar som verksamhetsutvecklare i Jönköpings kommun med att planera, organisera och genomföra fortbildning i hållbart ledarskap för rektorer. Hon har snart 25 års erfarenhet som lärare och skolledare. Kicki har också erfarenhet av att vara ordförande i Skolledarförbundet i Skövde kommun.

Freddy Grip

Freddy Grip

Minnesmästare, Suffra

Freddy Grip har jobbat med vetenskapskommunikation riktat till barn genom hela yrkeslivet, senast på Tekniska museet. Han har tävlat i TV-programmet Talang och försökt göra naturvetenskap till fredagsunderhållning. 

Katarina Barter

Medlems- och nätverksansvarig, SIQ

Katarina Barter är Medlems- och nätverksansvarig på SIQ, Institutet för Kvalitetsutveckling. Hon kommer närmast från en tjänst som Näringslivschef i Upplands-Bro kommun. Hon har tidigare varit projektledare för Rikskonferensen Bättre Skola 2017 och 2020.

Talare

Läs mer om våra fantastiska talare som tillsammans kommer att bidra till två dagar av inspiration och kunskap. 

Sidan uppdateras löpande!

 • Peter Fredriksson & Anna Österlund

  Skolverket

  Peter är Generaldirektör sedan 2017 för Skolverket och har en gedigen erfarenhet inom skolvärlden. Från sin start som ämneslärare i svenska och historia har Peter gått vidare till rektorspositioner och slutligen till Generaldirektör för Skolverket. Han har varit en drivande kraft bakom förändringar och reformer inom det svenska utbildningssystemet. Anna arbetar som enhetschef och delprojektledare på Skolverket. Hon har ingått i den projektgrupp som genomfört Skolverkets uppdrag ”Insatser för ökad kvalitet och likvärdighet” och i det uppdraget haft särskilt ansvar för framtagandet av ett nationellt kvalitetssystem för skolväsendet. Tidigare har hon arbetat som lärare, skolledare och inom lärarutbildningen.

 • SIQ & Jönköpings kommun

 • Lucy Crehan

  Lucy är en utbildningsforskare och internationell utbildningskonsult. Hon började sin karriär som naturvetenskapslärare och tillbringade sedan tid med att arbeta med lärare i fem bästpresterande utbildningssystem; grunden för hennes bok "Cleverlands: the secrets behind the success of the world's education superpowers". Sedan dess har hon arbetat som en oberoende konsult och stöttat regeringar med evidensinformerad utbildningspolitik. Lucy undervisar också på ett online masterprogram vid University of Buckingham.

 • Monica Sonde

  Utbildning och arbetsmarknad, Sveriges Kommuner och Regioner

  Monica är chef för Utbildning- och arbetsmarknadsavdelningen på SKR. Innan dess arbetade hon många år i Södertälje som verksamhetschef och utbildningsdirektör. Monicas drivkraft uppstår när ett arbete sker gemensamt på alla nivåer och när en organisation klarar av att fokusera på det man vet är framgångsrikt och prioriterar därefter. Ett förhållningssätt hon tagit med sig i alla sina roller!

 • Embla Persson

  Sveriges Elevkårer

  Embla är ordförande för Sveriges Elevkårer som är Sveriges största elev- och ungdomsorganisation. De ansluter 335 elevkårer och 135 000 enskilt anslutna gymnasieelever över hela landet. Syftet med verksamheten är att göra det möjligt för unga att bilda demokratiska föreningar för att driva frågor av värde för skolans elever. Tillsammans verkar Sveriges Elevkårer för en roligare, tryggare & starkare skola.

 • Åsa Selvander

  Österängsskolan

  Åsa har förmånen att arbeta på en mångkulturell och prioriterad skola, Österängsskolan Jönköpings kommun. Med 20 års erfarenhet som lärare, förstelärare och de senaste sju åren som skolledare älskar hon skolan som arbetsplats där hon tillsammans med medarbetare får göra skillnad varje dag. Det som driver henne är det dagliga mötet med människor för att påverka både kort- och långsiktigt.

 • Magnus Ehinger

  Magnus är fil. lic. i molekylär biofysik och arbetar som gymnasielektor i kemi och biologi på Spyken i Lund. Magnus jobbar enligt den pedagogiska modellen Flippat klassrum och spelar in sina lektioner på film. Idag har hans Youtube-kanal tusentals följare från hela Norden, både elever och lärare.

 • Helena Wallberg

  Helena är gymnasielärare och specialpedagog, författare och utbildare med 30 års erfarenhet av undervisning, kollegialt lärande och utvecklingsarbete i skolan. Helena är författare till flera böcker om bedömning, återkoppling och lektionsdesign. Den senaste boken heter ”Lektionsdesign i praktiken - före, under och efter lektionen”. Hon driver också bloggen "Det inkluderande klassrummet". Helena vill förmedla glädjen med undervisning!

 • Gunilla Fällman & Isabell Olsson

  SPSM Specialpedagogiska Skolmyndigheten

  Gunilla är rådgivare och sakkunnig inom tillgänglighet på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).  Hon har lång erfarenhet av att stödja kvalitetsutveckling med tillgänglighetsfokus för kommuner och skolhuvudmän. Isabel är rådgivare och sakkunnig inom AKK på SPSM. Hon har erfarenhet av utvecklingsprojekt med tillgänglighetsfokus hos kommuner och skolhuvudmän.

 • Catarina Player-Koro

  Göteborgs Universitet

  Catarinas forskning handlar om skolans digitalisering och har haft både undervisningens innehåll och frågan om digitalisering från ett mer politiskt perspektiv i fokus. På senare år har hon studerat konsekvenser av IT-industrins ökade inflytande på digitaliseringsfrågan men också hur digitala plattformar påverkar undervisning, lärare och skolors arbete och utbildningssystem.

 • Susanne Kjällander

  Stockholms Universitet

  Susanne är grundskollärare, men arbetar nu som forskare och är föreståndare för förskollärarutbildningen på Stockholms Universitet. Hennes doktorsavhandling handlade om SO grundskolan i digitala gränssnitt och hon har nu forskat om digitala verktyg i förskola och skola i drygt 15 år. Hon har varit delaktig i att ta fram de nya styrdokumenten för förskola och skola samt skrivit många artiklar och böcker om digitalisering på vetenskaplig grund.

 • Johan Falk

  Skolverket

  Johan leder den grupp på Skolverket som arbetar med data och AI inom undervisning och utbildning. Han är sedan tidigare matematiklärare, vetenskapsjournalist och webbutvecklare och har ett brinnande intresse för både skolfrågor och AI-utvecklingen.

 • Digitala Diaz

  IT-pedagog och författare respektive Prisbelönad lärare och programledare

  Camilla är en erfaren grundskolelärare i matematik och NO med över 20 års erfarenhet av klassrumsredovisning. Hon arbetar nu som IT-pedagog på Alviksskolan i Stockholm. Patricia, en legitimerad gymnasielärare i spanska och engelska, är nu doktorand på KTH sedan 2020, kopplat till teknik, lärande och lärarutbildning.

 • Maj-Lis Lindholm

  Utbildningsvetenskap och språk, Högskolan Väst

  Maj-Lis är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap och svenska som andraspråk, har magister i litteraturvetenskap och en lång erfarenhet som lärare och samordnare. Hon har drivit flera projekt i intensivsvenska, men numera har hon bland annat kompetensutvecklande kurser för lärare. Fokus för hennes intresse är ämnesdidaktik och litteracitetsutveckling.

 • Camilla Holmberg

  Skolverket

  Camilla arbetar som undervisningsråd på Skolverket med fokus på utbildning för nyanlända elever samt styrning av gymnasieskolans introduktionsprogram. Camilla har många års erfarenhet som lärare  och på kommunal förvaltning där hon bland annat har stöttat skolor kring mottagande och utbildning för nyanlända elever.

 • Helén Ängmo

  Skolinspektionen

  Helen är Generaldirektör för Skolinspektionen sedan 2016 och har tidigare innehaft positioner som överdirektör på Skolverket samt departementsråd i Regeringskansliet. Med flera betydelsefulla utredningar, inklusive Gymnasieutredningen, har hon nu en roll som utredare inom Socialdepartementets område. Helen har också suttit i styrelserna för både Uppsala universitet och Universitets- och högskolerådet.

 • Freddy Grip

  Suffra

  Freddy har jobbat med vetenskapskommunikation riktat till barn genom hela yrkeslivet, senast på Tekniska muséet. Han har tävlat i TV- programmet Talang och försökt göra naturvetenskap till fredagsunderhållning.

 • Elisabet Mellroth & Jesper Boeson

  Karlstad Universitet, Högskolan i Jönköping

  Elisabet är lektor och lärare i gymnasiet i Karlstads kommun och afficierad forskare vid Karlstads universitet där hon bland annat leder fortbildning kring särskild begåvning. Jesper är docent i matematik med inriktning didaktik vid Högskolan för lärande och kommunikation. För närvarande arbetar han som Samverkansansvarig vid HLK samt som forskningsmiljöledare för Praktiknära utbildningsforskning, PUF, Jönköping University.

 • Jaap Verouden

  Day-a-week school, Nederländerna

  Jaap är en pedagogisk konsult specialiserad på begåvning och kognitiv talangutveckling. Han har arbetat på Het ABC i Amsterdam, Nederländerna, i nästan 15 år och var involverad i etableringen av Day a Week School.

 • Lina Cederberg, Larry Rollag,​ Tina Alricson & Tove Blomqvist

  Uppsala kommun,​ avdelningen Barn- och elevhälsan

  Lina, Larry, Tove och Tina utgör en arbetsgrupp inom Uppsala kommuns avdelning Barn- och elevhälsan. Deras huvudsakliga fokus är att stödja förskolan och grundskolan i frågor relaterade till särskild begåvning.  Dessutom har de organiserat fritidsverksamhet riktade mot särskilt begåvade elever, vilket resulterade i Framtidsklubben GRO.

 • Björn Runow

  Magma

  Björn är en legitimerad matematiklärare som arbetar på Matteappen Magma, och som på sin fritid driver YouTube-kanalen MatteBjörn, samt är mentor åt en gymnasieelev som är särskilt begåvad i matematik.

 • Fredrik Cumlin

  Google

  Fredrik är civilingenjör inom teknisk fysik och har jobbat som gymnasielärare och undervisat i matematik samt logik på ungdomsläger. Som 17-åring vann han SVTs Genikampen. Idag jobbar Fredrik som AI-konsult på Google.

 • Göran Isberg & Charlotte Olsson

  Jönköpings kommun

  Göran är Utbildningsdirektör i Jönköpings kommun. Göran har tidigare varit skolchef i Karlstad och Sandvikens kommun. Han har också arbetet som stabschef på utbildningsförvaltningen, enhetschef i Skolverket samt varit ordförande i Sveriges Skolchefers förening. Charlotte är utbildningschef för grundskolan i Jönköpings kommun. Hon har tidigare varit utbildningschef för grundskola i Karlskoga kommun och rektor i Karlstad kommun. I Jönköpings kommun har hon initierat satsningar inom språkutveckling, särskild begåvning och digitala läromedel inom bland annat matematik.

 • Anders Fundin & Kajsa Nyman

  SIQ

  Anders är forskningsledare vid SIQ och professor i kvalitetsutveckling vid Mälardalens universitet. Genom mer än 20 års forskning och utveckling i samverkan med privat och offentlig sektor har hans forskningsintresse fokuserat på hållbara ledningsmodeller och utveckling av organisationskulturen. Kajsa arbetar som utbildningsansvarig på SIQ sedan juni 2023. Hon har sin bakgrund inom utbildningssektorn och kommer närmast från Täby kommun där hon arbetade som Grundskolechef.